Summary 2023


Tổng kết năm 2023 những việc mình đã hoàn thành:
  • Tham gia triển khai xong dự án Treasury - Mua bán ngoại tệ. Được gặp trưởng dự án của đối tác FIS Global tại HCM. Ổng dễ tính dui dẻ òm.
  • Học thêm được 1 ngôn ngữ lập trình Python và framework Flask. Ứng dụng đúng nhiều vào công việc ✨.
pip install flask
flask run --debug
  • Có bằng lái xe hạng C. 🛻
  • Học được vài trăm từ mới Spanish. 😊

Tạm thời vậy đã. Hi vọng trong năm tới 2024 sẽ có sản phẩm của bản thân :D

2023_Duolingo

Photo by Laura Seaman on Unsplash