New to Godot


Trải nghiệm thử một game engine mới Godot: Godot Engine
  • Trong 3 tháng vừa qua, mình dành thời gian để học game engine mới Godot. Cảm giác như Godot rất dễ tiếp cận, giao diện thì friendly, gần giống với Windows Form - .NET. Ngôn ngữ của Godot là GDScript kiểu Python-Like.

  • Giao diện của Godot tạm chia thành 3 thành phần:

2024-05-19-scene-godot.png
Chi tiết của một scene trong Godot
2024-05-19-script-godot.png
Script chứa logic của một scene
2024-05-19-event-in-godot.png
Event của một scene
  • Với những ưu điểm của Godot như là: đa nền tảng (Linux, Windows, Mobile), syntax đơn giản, thời gian development sẽ rất nhanh, mình tin là bất kì ai study Godot sẽ không thấy hối hận chút nào. ✨

2024-05-19-game-2d-godot.png

Photo by Mpho Mojapelo on Unsplash